Hinnasto

Nepsyvalmennus 98 €/h (SIS. ALV 24%)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 5-10 kerran jaksona. Nepsyvalmennus sisältää 5-10 tapaamista, yhteydenpidon tapaamisten välillä, tapaamisten suunnittelun ja valmistelun, kirjaamisen sekä palautteen valmennusjakson loputtua.

Nepsyvalmennuksen sisältö määrittyy yksilöllisesti. Työskentelytapoina ovat keskustelun lisäksi käytettävissä liikkuminen, musiikki, kuvataide, piirtäminen, maalaaminen, kirjoittaminen, retkeily, tietoisuustyöskentely riippuen asiakkaan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. 

Tavoitteena on saada sopivankokoisia muutoksia aikaan ja unelmia tietoisuuteen, joita kohti tavoitella. 

Ensimmäinen yhteydenotto maksuton. Voi olla nimettömänä. Kesto max 15min. Ehdota yhteydenottolomakkeella kolmea eri aikaa/aikaikkunaa, josta poimin sopivimman. 

Nepsyohjaus perheelle 79 €/h  (SIS. ALV 24%)

Lapseen/nuoreen tutustuminen, tietoa perheelle lapsen/nuoren toiminnasta ja käyttäytymisestä sekä käytännön keinoja arkisen elämän sujuvoittamiseksi. Ei vaadi diagnoosia! 

Voi sisältää intervention esim. haastavaan käyttäytymiseen. Menetelmät vaihtelevat haasteesta riippuen. Mallinnus ja materiaalin valmistus mahdollista. Kuntoutusohjaus mahdollista. Perheen kanssa sovitaan sisällöstä. 

Ensimmäinen yhteydenotto maksuton. Voi olla nimettömänä. Kesto max 15min. Ehdota yhteydenottolomakkeella kolmea eri aikaa/aikaikkunaa, josta poimin sopivimman. 

Neuropsykiatrinen alkukartoitus 960 €/ paketti (SIS. ALV 24 %)

Nepsytutkimusten alkukartoitus perustasoisena sisältäen tarvittavat selvitykset, haastattelut ja tapaamiset neuropsykiatrista häiriötä epäiltäessä.  Alkukartoitus sisältää palveluohjauksen jatkoon.

Alkukartoituksen laajuus on 8 h (4x2 h) yhteistä työskentelyä sekä 8 h analyyttista ja kirjallista työskentelyä. 

16 x 60 €/h = 960€ (sis. ALV 24%)

Työyhteisön ohjaus haastavassa tilanteessa 120 €/h + ALV 24 %

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työskentelyotteena erilaisiin caseihin eli tilanteisiin. Palvelun avulla löytyy keinoja vaikeaan tilanteeseen, jotta siitä ei aiheudu isompia seurannaisvaikutuksia työyhteisöön ja yrityksen toimintaan. Osaamisalueena sosiaaliala ja varhaiskasvatus. Osallistujamäärä max 6 henkilöä. Kokoontumiskerran kesto 2h. Tilaaja huolehtii kokoontumispaikan kustannuksista ja tarvittaessa palveluntuottaja voi tämän järjestää. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut 89 € +ALV 24 %

Konsultatiivinen työnkuva sisältäen ohjausta, tuen suunnittelua ja arviointia sekä yhteistyötä monialaisessa yhteistyössä. Veo työskentelee aktiivisesti nivelvaiheissa ja tuen järjestämisen hallinnollisissa prosesseissa. Työnkuva määräytyy ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Painopisteet suunnitellaan tilaajan kanssa. Matkakustannukset sisältyvät hintaan 10km asti edestakaisesta matkasta (lähtöpaikkana yrityksen osoite). 

EI SAATAVILLA

Koulutukset 158€/h + ALV 24 %


Kasvatustieteelliset ja erityispedagogiset aiheet. Yhteiskunnan palvelurakenteet. Sosionomin (AMK) osaamiseen kuuluvat aiheet. Tarpeisiinne räätälöity

Hinta sisältää suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen. Materiaalit kuuluvat palvelun hintaan. Tilaaja huolehtii kokoontumispaikan kustannuksista ja tarvittaessa palveluntuottaja voi tämän järjestää. 

Koulutus enintään 20 henkilölle. Jos +20 henkilöä = +80 €/h lisähintaa

LISÄTIETOA

Matkakustannukset sisältyvät hintoihin 10km asti edestakaisesta matkasta, jonka ylittävästä osasta matkakustannukset laskutetaan Verohallinnon päätöksen mukaisesti. Vuonna 2023 korvaus on 0,53€/km. Tilakustannukset: palvelu voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, asiakkaan toimintaympäristössä tai järjestää muulla tavoin. 

Palveluseteliä tai maksusitoumusta voi hakea sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai te-toimistosta riippuen haluamastaan palvelusta. 

Nepsyvalmennus ja nepsyohjaus ovat sosiaalisen kuntoutuksen palveluja sosiaaliohjauksen keinoin annettuina, joista voidaan tehdä päätös osana sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaa ja palvelutarpeen arviointia. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalinen kuntoutus on yksi sosiaalipalvelun muoto. 

Olen Valviran laillistama Sosionomi (AMK) ja minulla on oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Tiedon voi tarkistaa osoitteesta: https://julkiterhikki.valvira.fi