Palvelut

Nepsyvalmennus (linkki)

Neuropsykiatrinen valmennusjakso arjen hallinnan, opiskelun ja ihmissuhdetaitojen edistämiseen. Omat suuntaviivat tulevaisuudelle tulevat selkeämmiksi. Käypä hoito -suosituksen mukainen kuntoutusmenetelmä. Edistää tutkitusti arjen hallintaa ja toimintakykyä.

Nepsyohjaus perheelle

Aktiivinen kuunteleminen, kohtaava vuorovaikutus ja yhdessä helpottavien keinojen etsiminen

Psykoedukaatiota eli tietoa perheelle lapsen tai nuoren toiminnasta ja käyttäytymisestä

Interventio haastavaan käyttäytymiseen

Kuntoutusohjaus

Tarkoitus löytää hyviä käytännön keinoja, joiden avulla elämä olisi sujuvampaa jatkuvien takkujen sijaan

Käytännön ohjausta ja mallinnusta eri keinojen kokeilemiseen

Tarvittaessa materiaalin valmistus onnistuu

Konsultatiivinen työnkuva sisältäen ohjausta, tuen suunnittelua ja arviointia sekä yhteistyötä monialaisessa yhteistyössä. Veo työskentelee aktiivisesti nivelvaiheissa ja tuen järjestämisen hallinnollisissa prosesseissa.

EI SAATAVILLA 

Neuropsykiatrinen alkukartoitus

Nepsytutkimusten alkukartoitus perustasoisena sisältäen tarvittavat selvitykset ja haastattelut neuropsykiatrista häiriötä epäiltäessä. Alkukartoituksesta saatavan lausunnon ja kerätyn tiedon avulla voi hakeutua kunnalliselle tai yksityiselle jatkotutkimuksiin. Alkukartoituksen tekeminen nopeuttaa etenemistä arvioiden noin 2-6 kuukaudella riippuen tutkivan tahon hoitojonosta. Alkukartoitus sisältää palveluohjauksen jatkoon.

Työyhteisön ohjaus haastavassa tilanteessa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työskentelyotteena erilaisiin caseihin eli tilanteisiin. Palvelun avulla löytyy keinoja vaikeaan tilanteeseen, jotta siitä ei aiheudu isompia seurannaisvaikutuksia työyhteisöön ja yrityksen toimintaan. 

Koulutukset

Kasvatustieteelliset aiheet

Erityispedagogiset aiheet

Yhteiskunnan palvelurakenteet

Sosionomin (AMK) ammattiin kuuluvat aiheet

Tarpeisiinne räätälöity